Zasady

Kup narzędzia
STANLEY, IRWIN, BLACK+DECKER, DEWALT objęte promocją

WYPEŁNIJ
formularz zgłoszeniowy

ODBIERZ
prezent gwarantowany!

Czas trwania promocji: 18.01-31.03.2021 lub do wyczerpania nagród.

Nagrody

Weź udział

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do promocji
„FACHOWA ROBOTA, SZYBKA NAGRODA II edycja”

Dodaj plik ze zdjęciem dowodu zakupu
Oświadczenia Uczestnika Promocji
Proszę oznaczyć w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie kliknąć przycisk "Wyślij zgłoszenie".
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas rejestracji do Promocji „Fachowa robota, szybka nagroda II edycja” jest Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 2. Na potrzeby Promocji będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, kontaktowy adres e-mail, adres dostawy służący do wysyłki nagród.
 3. Administrator danych osobowych przekaże dane następującym odbiorcom:
  1. Koordynatorowi Promocji (Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa) w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagród;
  2. Dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika. Kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego, z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, dostępu do swoich danych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,
  2. żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że może to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Programie,
  4. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
  5. wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym ze może to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Promocji,
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email Corinne.Herzog@sbdinc.com lub listownie na adres STANLEY SECURITY EUROPE, Corrine Herzog, Esq. De Kleetlaan 5, 1831 Machelen, Belgium.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK